Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 12:40

Πρόσκληση σύγκλισης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής»
 Σας καλούμε να προσέλθετε σε   συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  11η του μηνός Φεβρουαρίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 13:30 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   στα  παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης.
Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Ανατολικής Σάμου .