Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020 12:23

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου λόγω της αναγγελίας του θανάτου του Δημητρίου Μαυρατζώτη