Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 08:13

Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 3-2-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 3η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
«Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της αναγγελίας του θανάτου του Δημητρίου Μαυρατζώτη».