Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020 10:08

Κατεπείγουσα σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου 27-1-2020

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων   του,  (Πλατεία Πυθαγόρα),  την  27η του μηνός Ιανουαρίου   2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης  13:30  με θέμα:  Συζήτηση για το μείζον πρόβλημα του προσφυγικού μεταναστευτικού παρουσία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω της των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν το Δήμο μας σε σχέση με το προσφυγικό   – μεταναστευτικό  και την επίσκεψη εργασίας του Υπουργού .