Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 12:12

Πρόσκληση σύγκλισης Εκτελεστικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτελεστικής επιτροπής»
Σας καλούμε να προσέλθετε σε   συνεδρίαση  της εκτελεστικής επιτροπής στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  20η του μηνός Ιανουαρίου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης   στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.