Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 07:57

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δ.Σ 26-11-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων   του (Πλατεία Πυθαγόρα) την  26η του μηνός Νοεμβρίου   2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης  20:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση και αποφάσεις με θέμα  το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα.  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα  χαρακτήρα λόγω των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν το Δήμο μας σε σχέση με το Προσφυγικό – Μεταναστευτικού.