Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 07:52

Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης εκλογής Γραμματέα Δ.Σ 26-11-2019

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλισης έκτακτης ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού  Συμβουλίου Σάμου»
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου ((Πλατεία Πυθαγόρα) την  26-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μμ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκε με το άρθρα 71 του ν. 4555/2018 Η  πρόσκληση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της  παραίτησης του δημοτικού συμβούλου Σίμου Αντωνίου, που κατείχε  λόγω της αιρετής του ιδιότητας και τη θέση του Γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.