Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 12:01

Πρόσκληση σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής 20-11-2019

Θέμα: Πρόσκληση 4ης  σύγκλισης Οικονομικής Επιτροπής
(άρθρο 75 ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018)
Καλείστε  να προσέλθετε στην  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ανατολικής Σάμου την  20η  Νοεμβρίου  2019 ημέρα  Τετάρτη    και ώρα έναρξης 12:00’ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: