Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 08:12

Πρόσκληση για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση
σε φορείς, συλλόγους, οργανώσεις και πολίτες του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή τους  στη
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης