Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 10:11

Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου 1-11-2019

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »
(Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)
Σας καλούμε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του (Πλατεία Πυθαγόρα) την 1η του μηνός Νοεμβρίου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης  18:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 Σημείωση:
1.    Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
2.    Προσκαλούνται οι πρόεδροι των κοινοτικών συμβουλίων , καθώς και οι πρόεδροι  κοινοτήτων. Συνημμένα: 1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης        (σελ 2, θέματα  26)