Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2019 12:05

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 8-9-2019

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα ((Πλατεία Πυθαγόρα) την  8-9-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πμ, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.
Ο προεδρεύων Δ. Σύμβουλος
Μητσός Μιχαήλ