Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019 07:11

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμαρχος Σάμου Σεβαστάκης Χριστόδουλος,  σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, στις 21-8-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ  προς συζήτηση του  παρακάτω θέματος :
Λήψη απόφασης για την ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κ. Μαρίας Σκοπου - Επιβολή προστίμου.