Νέα

Ο Δήμος Σάμου, στο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού του για την οργάνωση , τη διαχείριση και την ορθή…