Νέα

Ο Δήμος Σάμου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 60/23-3-2017 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά…
Διευκρινίζεται ότι η 9603 / 2-5-2017 πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών – μελετητών που θα συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις...
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την…
Με την παρούσα επικοινωνία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) οργανώνει την 5η…
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε –ενημερώσουμε τους δημότες μας...
Στα πλαίσια ενηµέρωσης των δηµοτών του ∆ήµου Σάµου, µε δεδοµένο ότι η αντιπυρικήπερίοδος διαρκεί από την 1η Μαΐου µέχρι την…