Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2016 06:45

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια του υποέργου : 'Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες' στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης "Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου"

Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 86/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια του υποέργου: «Ειδικές Εκθετικές Κατασκευές και Προθήκες» στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης «Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου», με προϋπολογισμό δημοπράτησης 130.036,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%) σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 10/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμου.