Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 06:01

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370)"

O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370)»,
εκτιμώμενης αξίας 700.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 17%)...