Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2017 05:53

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την Υπηρεσία "Κατασκευή μικρογραφικών ομοιωμάτων σκαφών"

Δημόσιος Ανοιχτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία "Κατασκευή μικρογραφικών ομοιωμάτων σκαφών" στα πλαίσια της πράξης "Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου - Β' φάση" Υποέργο 10.