Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017 06:20

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το υποέργο 15 του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Αποκατάσταση του σκάφους Καλή Τύχη τύπου σακολέβα, υποέργο 15, για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου.