Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017 09:42

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Υποέργο 5 του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Παροχή Υπηρεσιών για τις Γραφιστικές Μουσειακές Παραγωγές-Εκτυπώσεις και παραγωγή Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Εφαρμογών", στα πλαίσια του Υποέργου 5 του Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου.