Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 07:42

Προκήρυξη Ειδικού συνεργάτη

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει
 των διατάξεων...