Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 05:48

Πρόσκληση προσφοράς έως 31 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων ...