Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017 10:44

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας " Αποκατάσταση του σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ τύπου τρεχαντήρι για το μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου"