Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 08:06

Ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο Χώρας Δήμου Σάμου

Ο Δήμος Σάμου, προκηρύσσει την με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού επιλογή αναδόχου κατά τις διατάξεις...