Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017 07:47

Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Σάμου Ν. Σάμου

Ο Δήμος Σάμου, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατά τις διατάξεις..