Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 08:10

Διευκρινήσεις για το έργο:Αντικατάσταση αγωγού Στήνια και σύνδεση αποχέτευσης του κέντρου ταυτοποίησης Σάμου με το δίκτυο αποχέτευσης πόλεως Σάμου

Διευκρινίζονται τα παρακάτω θέματα προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού ...