Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017 09:30

Υποβολή προσφορών για την υπηρεσία φύλαξης χώρου Δημαρχείου Σάμου

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της κατεπείγουσας υπηρεσίας «Φύλαξη χώρου Δημαρχείου Σάμου» διάρκειας δυο (2) μηνών...