Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 05:31

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη Δασκάλου στο παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σάμου

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Σάμου θα παραλαμβάνει αιτήσεις για την ανωτέρω ανακοίνωση για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες...