Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 05:45

Αντικατάσταση αγωγού Στήνια και σύνδεση αποχέτευσης του κέντρου ταυτοποίησης Σάμου με το δίκτυο αποχέτευσης πόλεως Σάμου

Ο Δήμος Σάμου, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου...