Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 11:28

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2017 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ