Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016 07:57

Αποκατάσταση αγωγού ομβρίων χερσαίας ζώνης λιμένα Σάμου

Το Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου...