Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν...
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Αστικός εξοπλισμός)»
Διενέργεια επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες υπηρεσιών υδρεύσεως και αποχετεύσεως", προυπολογισμού 84.303,81 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή-ών προμήθειας εξοπλισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Σάμου για βελτίωση λειτουργίας των, συνολικού προυπολογισμού 24.674,48 ευρώ.
Αναγορικά με την απαίτηση μνήμης 512ΜΒ για το μηχάνημα εκτυπωτή-sacnner...
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου προκηρύσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός φορτηγού με παπαγαλάκι και αρπάγη, συνολικού προυπολογισμού 100.000 €,…
Σελίδα 1 από 13