Δελτία Τύπου

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020 16:13

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θερμή παράκληση προς όλους τους συμπολίτες μας!!!
Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ζητάει την κατανόηση και συνεργασία όλων, όσο αφορά την καθαριότητα, λόγω λήψης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Προκειμένου να μειώσουμε τις καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού:
  • Κλείνουμε καλά τις σακούλες απορριμμάτων
  • Πετάμε τα απορρίμματα πάντα μέσα στον κάδο
  • Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη κλαδιών, μπάζων και άλλων ογκωδών αντικειμένων.
Προτεραιότητά μας, το δύσκολο αυτό διάστημα, είναι μόνο η αποκομιδή των απορριμμάτων. Το προσωπικό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου έχει ελαττωθεί, λόγω των έκτακτων μέτρων (γονικές άδειες ειδικού σκοπού), με αποτέλεσμα να είναι μειωμένο το ανθρώπινο δυναμικό.
Αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα τη δημόσια υγεία.
Είναι καθήκον όλων μας!!!
Συνεργαζόμαστε ― Ενημερωνόμαστε ― Προστατευόμαστε