Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019 10:19

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2022 (γεννηθέντες το 2001) στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ)η στα ΚΕΠ για Κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ)

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.6 του Συντάγματος και από τις οποίες ορίζεται η υποχρεωτική συνεισφορά των Ελλήνων πολιτών στην άμυνα της χώρας, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2022 (γεννηθέντες το έτος 2001) που διαμένουν ...