Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 17:10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την με αριθμό Γ.Δ 5 οικ.2961-10/24-01-2017 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 128/24-01-2017), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης...