Δελτία Τύπου

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 13:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΣΒΑΚ

Στα πλαίσια της εκστρατείας της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας 2020, σας επισυνάπτουμε πρόσκληση αναφορικά με την παρουσίαση του παραδοτέου του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με την παράκληση, λόγω των μέτρων πρόληψης της διασποράς του COVID-19, να ορισθεί μόνο ένα άτομο εκπρόσωπος από κάθε φορέα.