Δελτία Τύπου

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 07:51

Απομάκρυνση Παραπηγμάτων

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΚΥΤ, με τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου και του Πυροσβεστικού Σώματος, προχωρά από σήμερα στην απομάκρυνση των κενών παραπηγμάτων του ανοιχτού κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων/ μεταναστών της πόλεως Σάμου.
Η συντονισμένη διαδικασία απομάκρυνσης θα συνεχιστεί.