Δελτία Τύπου

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 09:23

Βλάβη σε απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου

Ενημερώνουμε τους δημότες ότι υπάρχει βλάβη στο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου κα για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων σήμερα.
Εντός της ημέρας θα αποκατασταθεί η βλάβη στο όχημα και το προσωπικό του Δήμου θα προβεί άμεσα στην αποκομιδή τους.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.