Δημοτικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

 

1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.

2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.

3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.

4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.

5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

 

 • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Αμυρσώνης Κωνσταντίνος
 • Αντιπρόεδρος: Βολακάκης Δημήτριος
 • Γραμματέας: Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 • Αμυρσώνης Κωνσταντίνος - ΔΕ Βαθέος
 • Βογιατζής Κών/νος - ΔΕ Βαθέος
 • Καζόγλου Δημήτρης - ΔΕ Βαθέος
 • Καρλοβασίτης Ευάγγελος - ΔΕ Βαθέος
 • Κυριαζής Δημήτριος - ΔΕ Βαθέος
 • Μανδουραράκης Ιωάννης - ΔΕ Βαθέος
 • Μαστροκωνσταντή Λαθουρά Μαριάνθη - ΔΕ Βαθέος
 • Μαυρατζώτης Δημήτριος - ΔΕ Βαθέος
 • Παπαγεωργίου Παρασκευάς - ΔΕ Βαθέος
 • Πατσίδης Κυριάκος - ΔΕ Βαθέος
 • Σεβαστάκης Χριστόδουλος - ΔΕ Βαθέος
 • Σίμος Αντώνιος - ΔΕ Βαθέος
 • Τριανταφύλλου Νικόλαος - ΔΕ Βαθέος
 • Ανδρεάδου Σουλτάνα (Άννη) - ΔΕ Βαθέος
 • Διακοσταμάτης Γεώργιος - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Θάνος Στυλιανός - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Καλατζής Αναστάσιος - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Καραγιάννη Ιωάννα - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Καραγιάννης Δημήτριος - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Μάης Στέλιος - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Ματθαίου Εμμανουήλ - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Τζίχας Κων/νος - ΔΕ Καρλοβάσου
 • Βαλκαμλής Βασίλειος - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Αξιώτης Ελευθέριος - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Μαυρατζώτης Ελισσαίος - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Μηλίγκος Δημήτριος - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Σαρρηγεωργίου Θεανώ - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Στεφανής Νικόλαος - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Τσερέ Πυργιώτη Ζωή - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Χατζηχριστοδούλου Χρήστος - ΔΕ Πυθαγορείου
 • Βολακάκης Δημήτριος - ΔΕ Μαραθοκάμπου
 • Κοζώνης Αναστάσιος - ΔΕ Μαραθοκάμπου
 • Ισιδώρου Εμμανουήλ - ΔΕ Μαραθοκάμπου